heroin är en opiat

Heroin är en opiat.

 

Vill du sluta med ditt heroin missbruk

Jour tel 0731533156

Metadon, subutex och subuxone

 

I Sverige behandlas allt fler heroinmissbrukare med metadon eller buprenorfin. Syftet med behandlingen är att förbättra hälsa, social funktion och att minska dödligheten genom att hindra återfall i missbruk. Men syftet med att

minska dödligheten har inte lyckats och många upplever att dom behöver ta till ett sido missbruk för att orka med tillvaron.

Opium

Opium (efter latinets opium och grekiskans opion, diminutiv av opos, "mjölksaft") är den intorkade mjölksaften från opiumvallmon (Papaver somniferum L.). Det har sedan urminnes tider använts som drog och läkemedel.

 

 

Opium Vallmo

Drogen har använts i tusentals år inom folkmedicinen för att lindra smärta, motverka diarré, dämpa ångest och ge sömn. Drogen ger en euforisk effekt. Opium innehåller ett tjugotal verksamma alkaloider bl.a. morfin, noskapin, kodein, papaverin och tebain. Alkaloider från vallmo plantan med smärtstillande och euforiska effekter kallas tillsammans med syntetiska ämnen som påverkar kroppen på liknande sätt för opiater eller opioider. Opium används huvudsakligen som råvara för framställning av morfin (som det består mest av, cirka 16 %), kodein och andra opiumalkaloider. (informationen tagen från wikipedia)

 

 

Heroin

Heroin framkallar ett psykiskt beroende: det bedövar all smärta - både fysisk och psykisk.

Heroin eller diacetylmorfin, är ett narkotikaklassat preparat som kemiskt är besläktat med, och utvinns av, morfin. Till skillnad från morfin har heroin en högre fettlöslighet, vilket gör att heroinmolekylen (diacetylmorfin) snabbare passerar blod-hjärnbarriären och ger typiska effekter, som mycket kraftig eufori, samt apati, förstoppning, illamående och eventuell uppkastning, gåshud, sömnlöshet, mios. Under ruset, som pågår under mindre än 10 minuter tills det går över till ett vanligt morfinrus som håller i sig cirka 4-5 timmar, uppstår en våg av välbehag och tillfredsställelse.

 

Heroin kan injiceras venöst medelst spruta, men det kan också sniffas genom näsan ("snorta"), administreras rektalt eller rökas genom att heroinet hettas upp och ångorna andas in. Drogen är mycket beroendeframkallande, både fysiskt och psykiskt.

 

 

 

 

För mer information om olika droger.

Tryck på bilderna

Ketogan och morfin

Ketogan Novum är ett läkemedel som används mot vissa typer av svår smärta. Det tillhör gruppen morfinliknande läkemedel och det verksamma ämnet i medicinen är ketobemidon.

 

Morfin har en rad effekter på centrala nervsystemet och på muskulatur. Bland annat orsakar morfin eufori (vid höga doser), smärtlindring och har även en muskelrelaxerande effekt. Preparatet har dock en rad nackdelar, bland annat är morfin starkt vanebildande och individen i fråga utvecklar snabbt tolerans och ett fysiskt beroende.

Vill du ha hjälp med att komma ur missbruk kontakta oss:

Narconon Eslöv

Jour nr 0731-533156

tel: 0413-19170

Hemsida: www.narconon-eslöv.com

Copyright © All Rights Reserved